back

Безоплатна вторинна правова допомога: хто може отримати

25 січня 2022

Згідно із статтею 3  Закону  України «Про безоплатну правову допомогу» право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених  Законом.

 

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

 

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 • захист;
 • здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • складення документів процесуального характеру.

 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу  мають  категорії осіб, які  визначені  статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  

 

 Зокрема, отримати безоплатну вторинну правову допомогу, подавши відповідне звернення   до  місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи до бюро правової допомоги, можуть:

 • особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 • діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;
 • внутрішньо переміщені особи; 
 • громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості;
 • особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту",  -  з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
 • особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - з дня подання особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання;
 • ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;
 • особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, -  протягом розгляду справи в суді;
 • особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - протягом розгляду справи в суді;
 • особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією;
 • особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 • викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

 

Також місцеві центри з надання  безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

 

Звернення про надання  безоплатної вторинної правової допомоги, подаються особами, які досягли повноліття,  за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, що стосуються дітей, подаються їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

 

Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги   подаються документи, що підтверджують належність особи до однієї з  категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14  Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

Рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги приймається протягом десяти днів з дня надходження звернення.

 

Особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 1. особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених частиною першою статті 14  Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;
 2. особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу;
 3. вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 4. особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання;
 5. особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь до Новгород-Сіверського  бюро правової допомоги: м. Новгород-Сіверський,  вул. Свободи, 12, тел.: (04658) 3-14-87