back

Чи можна звільнити працівника

Випадки, коли трудовий договір може бути розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, встановлені ст. 40 Кодексу законів про працю України. Однією із таких підстав є поява працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП). 
Дану підставу при звільненні дуже важливо застосовувати правильно, оскільки, по-перше, робота такого працівника і сама його присутність становить чималий ризик для нього самого, оточуючих і для підприємства в цілому, а по-друге – необхідно чітко встановити чи дійсно працівник знаходився в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння. Дотримання всього цього дасть можливість уникнути негативних наслідків: наприклад, незаконного звільнення такого працівника або необхідності поновлення його на роботі, якщо факт перебування у нетверезому стані не підтвердиться.

 

У постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 роз’яснено, що для застосування такої підстави для звільнення головне значення має те, коли саме працівник перебував у стані сп’яніння – у робочий чи у вільний від роботи час, не враховуючи обідньої перерви. Перебування працівника в такому стані на роботі у вільний від роботи час (після роботи, у відпустці) не може бути підставою для звільнення. В даному випадку поява на роботі в нетверезому стані може бути кваліфікована як порушення громадського порядку. Тоді складається акт і матеріали передаються у відповідні органи, які мають право застосувати до такої особи заходи адміністративного впливу. 
Водночас, є категорії працівників, для яких може бути встановлено ненормований робочий час. Для таких працівників поява на роботі в нетверезому стані після закінчення робочого часу розцінюється як поява на роботі в нетверезому стані в робочий час.

 

В тій же постанові роз’яснюється, що факт сп’яніння необхідно підтверджувати медичним висновком або іншими видами доказів, передбаченими ЦПК України. Звісно, краще якщо даний факт буде підтверджено медичним висновком, оскільки деякі ліки можуть мати дію, дуже схожу на стан сп’яніння, і у випадку помилки звільнення працівника буде незаконним. А от у разі відмови працівника від медичного огляду роботодавець може скласти акт про таку відмову і підтвердити факт перебування у нетверезому стані показаннями свідків,про що теж необхідно скласти акт.

 

 Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Чурнігівській області Т. Черняк