back

Процедура визнання особою без громадянства

27-05-2021 10:39

24.03.2021 прийнята Постанова КМУ № З17, якою за:rверджено«Порядок розгляду заяв про визнання особою без громадянства» (далі - Порядок). Відповідно до Порядку в Україні розпочинаєrься прийом та оформлення документів для осіб, які бажаю набути статус особи без громадянства в територіальних підрозділах/органах Державної міграційної служби України.

Право на звернення за отриманням статусу мають особи, що не можуть отримати паспортний документ у зв'язку із тим, що не розглядаються як громадяни будь-якої держави (п. 2 Порядку), як приклад, можуть бути:

  • колишні громадяни СРСР, які не набули громадянства будь-якої держави; повнолітні особи, які прибули до України дітьми та не змогли отримати нових докуменnв;
  • втратили громадянство на підстав д1ючих законів країни своєї громадянської належносn;
  • представники ромської спільноти та інші.

Подача заяви на визнання особою без громадянства: особисто або ж законним представником.

Звернутися за визнанням особою без громадянства може особа в не залежності від законності перебування на території України.

Разом із заявою при визнання особою без громадянства подаються документи (за наявності):

  • до кумент, що посвідчує особу або дає право на в' їзд чи виїзд з держави;
  • документ, що підтверджує не перебування в іноземному громадянстві;
  • інші документи, що підтверджують факти викладені в заяві.

Вартість послуги: безкоштовно.

На час розгляду заяви про визнання особою без громадянства заявнику видається довідка про звернення за визнання особою без громадянства, що дає право на законність перебування на території України, на строк розгляду заяви (ст. 61 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»

Рішення про визнання особою без громадянства приймається Уповноваженою особою Державної міграційної служби України впродовж 6 місяців з дати подачі заяви, може бути продовжено, але не більше як до 12 місяців.

Набуття статусу особи без громадянства:

  • надає право на документування посвідкою на тимчасове проживання на території України; після 2 років проживання по посвідці на тимчасове проживання, особа без громадянства,
  • має право на отримання дозволу на імміграцію в Україну та документуванням посвідкою на постійне проживання на території України;
  • в подальшому прийняття до громадянства України та інше.

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченха 51 А,

тел. 0462-67-69-34 або до найближчого підрозділу ДМС.

«Інозеьщі та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за вннятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України... » ст. 26 Конституції України.