Інші організаційні документи


Про підготовку об’єктів

до роботи в опалювальний період

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів та місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі - ГВП) до роботи в осінньо-зимовому періоді 2021/22 року, попередженню відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання наступних заходів, згідно вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. №620/378: - затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням відповідальних осіб за їх виконання; - уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності); - забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією; - провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;- провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання; - виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку; - виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів; - відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж; - привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих в теплових пунктах; - укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом,провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання; 2 - укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговувального персоналу технічною документацією; - провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Управління Держенергонагляду у Чернігівській області (далі – Управління) у встановлені терміни, згідно вимог розділу Х ППТГ до ОП. Копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, надати до Управління у термін до 16.07.2021 на електронну адресу: chernihivska@sies.gov.ua. Заздалегідь письмово повідомити Управління щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документу щодо затвердження складу комісії. Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до Управління стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодовизначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

Голова Новгород-Сіверської райдержадміністрації                  Тарас МОЛОЧКО