back

Новий вид соціальної відпустки -  відпустка при народженні дитини

9 травня 2021 року набрав чинності Закон України від 15 квітня 2021 року № 1401-ІХ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» мета якого   - забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною.

 

Зазначеним Законом, зокрема, доповнено  Кодекс законів про працю України та Закон України «Про відпустки»  новим видом відпустки – відпусткою при народженні дитини.

 

Так, статтями  77-3  Кодексу законів про працю України та   19-1 Закону України «Про відпустки» передбачено, що одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам:

  1. чоловіку, дружина якого народила дитину;
  2. батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  3. бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

 

Відпустка при народженні дитини надається лише одній із зазначених вище осіб.

 

Відпустка при народженні дитини надається власником або уповноваженим ним органом  на підставі письмової заяви відповідної особи.

 

Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати власнику або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.

Порядок надання відпустки при народженні дитини встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Також вищезазначеним Законом визначено відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька). 

Звертаємо увагу, що безоплатна правова допомога надається  Новгород-Сіверським бюро правової допомоги  за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Свободи, 12, тел.: (04658) 3-14-87.

 

Також  отримати безоплатну правову допомогу можна  звернувшись до Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 8-00 год. до 17-00 год. за адресою: м. Мена,   вул. Титаренка С.,  6-А, тел.: (0244) 3-30-01.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.