Річна фінансова звітність по Новгород-Сіверській міській раді Чернігівської області


Звіт про виконання паспортів за 2020 рік.xlsx

Бланк_Оцiнка_еф_БП.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0110150_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0110180_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0110191_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0113104_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0113112_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0113242_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0116020_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0116030_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0116071_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0117130_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0117412_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0117461_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0118110_2020.xls

Аналiз_ефективностi_БП_м.р._0118340_2020.xls

БАЛАНС на 01 січня 2021 року.pdf

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.pdf

Звіт про рух грошових коштів.pdf

Звіт про власний капітал.pdf

Примітки до річної звітності.pdf

Пояснювальна записка.pdf

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами.pdf

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України.pdf

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету.pdf

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками.pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(1).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(2).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(3).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(4).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(5).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(6).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(7).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(8).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(9).pdf

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)(10).pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)_1.pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)_1 (1).pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)_2.pdf

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)_2 (1).pdf

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)_3.pdf

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)_3 (1).pdf

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)_3 (2).pdf

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)_3 (3).pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м).pdf

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)(1).pdf