16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Про оголошення конкурсу з придбання житла на вторинному ринку

Новгород-Сіверська міська рада повідомляє про проведення конкурсу з придбання на вторинному ринку житла (квартири) у власність Новгород-Сіверської міської територіальної  громади:

 

Дата та час проведення конкурсу:  09 листопада 2023 року о 10 год. 00 хв.

 

Місце проведення: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, буд. 2, зала засідань.

 

Кінцевий термін подання документів:  07 листопада 2023 року до 17 год. 00 хв.

 

Вимоги для учасників конкурсу щодо закупівлі житла (квартири):

Для участі в конкурсі подаються:

- заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу для юридичних осіб, або прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання та місця реєстрації проживання, номера телефону, телефаксу;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

- копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно; 

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме  майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна;

- засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру;

- фотокартки квартири.

За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

 

Вимоги для об’єкта закупівлі житла (квартири):

 -  житло (квартира) повинно бути запропоноване у житлових будинках на вторинному ринку в  місті Новгороді-Сіверському, Чернігівської області;

- житло (квартира) повинно бути благоустроєним та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам і придатним для проживання (енергозабезпечення, газопостачання, водопостачання).

 

Вимоги щодо вартості житла.

Вартість житла, запропонованого учасниками на конкурс не повинна перевищувати середньої  вартості  житла в регіоні, затвердженої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Житло, яке придбається може бути придбано виключно в межах коштів, виділених  бюджетом міської територіальної громади. Придбання житла за рахунок бюджетних коштів здійснюється виходячи з норм житлової площі, що не перевищують визначених Житловим кодексом України.

 

Оплата платежів по оформленню договору купівлі-продажу покладається на продавця.

 

Учасник під час визначення вартості житла та надання конкурсної пропозиції повинен врахувати витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

 

Конкурсна пропозиція: учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надіслати (надати) до конкурсної комісії документи. Документи приймаються у запечатаному вигляді з позначкою «На конкурс».

 

Місце знаходження комісії: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, буд. 2,

тел. 2-11-86.