Рішення сесій Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області VIII скликання 2021 рік


 

 

Рішення 4 (позачергової) сесії  VIII скликання (14.01.2021​​​)


Ріш №32-Про внес змін до Прогр розв перв мед-саніт допом на 2021 р.doc

Ріш №33-Про внесен змін до Прогр підтр КНП «Н-С ЦРЛ» Н-Сівер МТГ на 2021 р.docx

Ріш №34-Про звільн від орендн плати за корист майном ком власн Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №35-Про затв Статутів та Полож установ Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №36-Про перед майна в операт управ Центру надан соц послуг.docx

Ріш №37-Про затв Полож про відділ культ, туризму та ЗМІ Н-Сівер мради.doc

Ріш №38-Про затв структ та чисел відділу культ, туриз та ЗМІ Н-Сівер мради.doc

Ріш №39-Про затв баз мережі заклад відділ кул, тур та ЗМІ Н-Сівер мради.doc

Ріш №40-Про затв Статутів і Полож заклад освіти Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №41-Про перед майна в операт управ ВОМС Н-Сівер мради.doc

Ріш №42-Про внес змін до Прогр фін забезп вибор міськ гол 17.01.2021.doc

Ріш №43-Про збереж та випл серед зароб плати.doc

Ріш №44-Про затв Плану роботи Н-Сівер мради на 2021 р.doc

Ріш №45-Про внес змін до ріш Про закріп депут мради за терит насел пунк Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №46-Про внес змін до структ Н-Сівер мради.doc

Ріш №47-Про затв структ благоустр Н-Сівер мради.doc

Ріш №48-Про затв структ пож охорони Н-Сівер мради.doc.doc

Ріш №49-Про затв тех докум iз земустр у власнiсть.doc

Ріш №50-Про затв проєкту земустр у власність.doc

Ріш №51-Про припин догов оренди землі.doc

Ріш №52-Про внесення змін до рішення сесії.doc

Ріш №53-Про затв норм грош оцінки земель.doc

Ріш №54-Про звер до презид В.Ради КМУ щодо зрост цін електр і газ.doc

Ріш №55-Про присвоєння рангів.doc

 

Рішення 5 (позачергової) сесії VIII скликання (04.02.2021)


Ріш №56-Про затв перед актів сільських рад шляхом приєд до Н-Сівер мради.docx

Ріш №57-Про перед майна в операт управ ВОМС Н-Сівер мради.doc

Ріш №58-Про перед майна в операт управ відділу культури.docx

Ріш №59-Про внес змін до ріш сесії мради VII склик від 08.12.20 №1293.doc

Ріш №60-Про встан чисел наповн реж роботи груп ЗДО Н-Сівер МТГ у 2020-21.doc.docx

Ріш №61-Про прийн зем ділянок у ком власність.doc

Ріш №62-Про затв актів прийм перед та перед майна в опер управ відділу культури.docx

Ріш №63-Про затв актів прийм перед та перед майна в опер управ міській лікарні.docx

Ріш №64-Про затв актів прийм перед та перед майна в опер управ Центру первин допом.docx

Ріш №65-Про затв Порядку склад фiнан планiв КП охор здоров Н-Сівер мради.doc

Ріш №66-Про зміни до бюджету на 2020 рік.doc

Ріш №67-Про затв фін плану КНП Н-Сівер МЦПМСД на 2021 р.doc

Ріш №68-Про затв фін плану КНП Н-Сівер ЦМЛ на 2021 р.doc

Ріш №69-Про перед майна у безопл корист та зберіг.doc

Ріш №70-Про реорг Н-Сівер тер центру соц обслуг.doc

Ріш №71-Про припин шляхом ліквід КУ Н-Сівер МЦОЗО.doc

Ріш №72-Про внес змін до структ Н-Сівер мради.doc

Ріш №73-Про затв структ КУ Міськ трудов архів Н-Сівер мради.doc

Ріш №74-Про внес змін до Полож про старосту.doc

Ріш №75-Про затв Статутів КП Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №76-Про уклад додат угод до контр з керівн ком організ.doc

Ріш №77-Про достр прип повнов секретаря Н-Сівер мради.doc

 

Рішення 6 (позачергової) сесії VIII скликання (05.02.2021)


Ріш №78-Про визн повнов міського голови.doc

Ріш №79-Про визнач умов оплати праці та присвоєн рангу Н-Сівер міськ голові.doc

Ріш №80-Про створення лічильної комісії.doc

Ріш №81-Про обрання секретаря міської ради.doc

Ріш №82-Про внес змін до ріш мради від 24.12.2020 №31.doc

Ріш №83-Про затв старост насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №84-Про присв рангів стар насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc

 

Рішення 7 (позачергової) сесії VIII скликання (22.03.2021)


Ріш №85-Про внес змін до Цільов прогр цивіл захис в Н-Сівер ОТГ на 2020-24 р.doc

Ріш №86-Про затв Прогр надан прав доп насел Н-Сівер МТГ на 2021 р.doc

Ріш №87-Про затв прогр Поліц громади на 2021 р.doc

Ріш №88-Про затв актів прийм перед майна.docx

Ріш №89-Про затв Статутів КП Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №90-Про припин дії контракту з директ КУ Н-Сівер ЦОЗО.doc

Ріш №91-Про внес змін до ріш Про закріп депут мради за терит насел пунк Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №92-Про внес змін до ріш сес мради №5 від 16.12.2020 .doc

Ріш №93-Про прийн зем ділян у ком власн.doc

Ріш №94-Про затв бюдж регламенту Н-Сівер мради.doc

Ріш №95-Про звіт про вик бюдж Н-Сівер МОТГ за 2020 р.doc

Ріш №96-Про звіт про вик бюдж сільск рад за 2020 р.doc

Ріш №97-Про понов догов оренди землі.doc

Ріш №98-Про зміни до бюдж на 2021 р.doc

Ріш №99-Про внес змін до догов оренди землі.doc

Ріш №100-Про припин догов оренди землі.doc

Ріш №101-Про затв проекту земустр в оренду.doc

Ріш №102-Про затв тех докум iз земустр в оренду.doc

Ріш №103-Про затв норм грош оцінки земель.doc

Ріш №104-Про надан згоди на віднов меж.doc

Ріш №105-Про затв тех докум iз земустр у власн.doc

Ріш №106-Про затв проєкту земустр у власн.doc

Ріш №107-Про зат тех докум для веден тов с-г вироб.doc

Ріш №108-Про над дозв на вигот тех докум для веден товар с-г вироб.doc

Ріш №109-Про надан дозв на вигот проекту із земустр в оренду.doc

Ріш №110-Про розг заяви щодо над дозв на вигот проекту земустр у власн для інд гаражів.doc

Ріш №111-Про прип права пост корист.doc

Ріш №112-Про перед зем ділянки в пост корист.doc

Ріш №113-Про над згоди щодо зменш площі зем ділянки.doc

Ріш №114-Про внес змін до ріш сес мради №31 від 24.12.2020 .doc

Ріш №115-Про затв старост насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №116-Про присв рангів стар насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc

 

Рішення 8 (позачергової) сесії  VIII скликання (26.03.2021​​​)


Ріш №117-Про затв полож про робочу групу з місц екон розвит Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №118-Про внес змін до Прогр пільг перевез жд транс на 2021-22 р.doc

Ріш №119-Про внес змін до прогр соцпослуги на 2021-22 р.doc

Ріш №120-Про затв Прогр підтрим мешкан Н-Сівер МТГ з психіч розлад.doc

Ріш №121-Про внес змін до Прогр відшкод різниці в тар на пост водопост та водовід в 2021 р.doc

Ріш №122-Про надан дозв на перед майна.doc

Ріш №123-Про внес змін до Прогр мед оглядів прац освіти та культ Н-Сівер МТГ на 2020-21 р.doc

Ріш №124-Про внес змін до Прогр орган харч у закл освіти Н-Сівер МТГ на 2021-22 р.doc

Ріш №125-Про внес змін до ріш 66-ої сес мради VII склик від 08.12.2020 №1293.doc

Ріш №126-Про зміни до бюдж на 2021 р.doc

Ріш №127-Про внес змін до структ Н-Сівер мради.doc

Дод Ріш №128-Про затв структ благоустр Н-Сівер мради (Структ).doc

Ріш №129-Про внес змін до Поряд розміщ тимчас споруд .doc

Ріш №130-Про понов догов встан особ строк сервітуту.doc

Ріш №131-Про розроб детал плану терит по вул Залінійній.docx

Ріш №132-Про членст в Місц асоціації Ради Чернігівщини.doc

Ріш №133-Про внес змін до плану діял Н-Сівер мради з підгот регул актів на 2021 р.doc

Ріш №134-Про затв заст Н-Сівер міськ голови з питан діял викон орган мради.doc

Ріш №135-Про затв на посаду заступ Н-Сівер міськ голови.doc

Ріш №136-Про внес змін до ріш сес мради №83 від 05.02.2021 .doc

Ріш №137-Про затв старост насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc

Ріш №138-Про утвор викон коміт Н-Сівер мради VIII склик.doc

Ріш №139-Про затв проєкту земустр у власн.doc

Ріш №140-Про затв тех докум iз земустр у власн.doc

Ріш №141-Про затв тех докум iз земустр для веден товар с-г вироб.doc

Ріш №142-Про затв тех докум із земустр в оренду.doc

Ріш №143-Про надан дозв на вигот тех докум iз земустр для веден товар с-г вироб.doc

Ріш №144-Про розг заяв щодо над дозв на вигот проекту земустр у власн.doc

Ріш №145-Про внес змін до догов оренди землі.doc

Ріш №146-Про розг клопот ГУ Держгеокадастру від 26.08.2020.doc

Ріш №147-Про внес змін до ріш сесії Шептак сради.doc

Ріш №148-Про розг заяв щодо надан дозв на проєкт земустр за межами насел пунктів.doc

Ріш №149-Про прийн зем ділянки зі спіл власн у ком власн.doc

Ріш №150-Про прийн зем ділян у ком власн.doc

Ріш №151-Про розг заяви щодо над дозв на вигот проекту земустр зі зміни ціл призн в оренд.doc

Ріш №152-Про розг заяв щодо затв тех докум iз земустр у влас.doc

Ріш №153-Про розг заяв щодо затв проекту земустр щодо відвед зем ділян у власн.doc

Ріш №154-Про затв Прогр збереж зелен насадж Н-Сівер МТГ на 2021-22 р.doc

Ріш №155-Про звільн заст міськ голови.doc

Ріш №156-Про присв ранг стар насел пунктів Н-Сівер МТГ.doc