16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57

Громадські обговорення


Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

   Відповідно до ст. 5, ст. 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області повідомляє про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування (далі-Звіт) "Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 5,0463 га, яка розташована в межах населеного пункту – м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області, обмежену вулицею Залінійна та елементами ландшафту" (надалі-ДДП).

  ДДП розробляється з метою визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. А саме, проектом передбачається будівництво цеху для виробництва сухого молока та сухої сироватки.

  Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування - Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області.

  Дата початку процедури громадського обговорення Звіту про СЕО - 25.03.2021. Термін процедури громадського обговорення становить 30 днів, тобто з 25.03.2021 по 23.04.2021.

  Спосіб участі громадськості: громадськість в межах строку громадського обговорення має право подавати в письмовій та електронній формі зауваження та пропозиції до Звіту та проекту ДДП/проведення громадських слухань;

  Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): проведення громадських слухань відбудеться об 12:00 год. 26.04.2021 у приміщенні Новгород-Сіверської міської ради за адресою: вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської обл. Враховуючи вимоги постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, зауваження і пропозиції громадськості будуть прийматися у письмовому та електронному вигляді;

  Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом ДДП, Звітом та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною із здоров'ям населення, що стосується ДДП - Інформацію щодо проекту ДДП та Звіту можна отримати у відділі містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської обл., (04658)2-15-90;

  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій - Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області,  вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської обл., (04658)3-11-56, тел/факс 3-14-57, e-mail: [email protected], відділі містобудування та архітектури Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області, вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської обл., (04658)2-15-90. Строки подання зауважень і пропозицій - 30 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 25.03.2021 по 23.04.2021.

Контактна особа - начальник відділу містобудування та архітектури Новгород-Сіверської міської ради - Сердюк Олександр Володимирович, тел. (04658)2-15-90;

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Наявна екологічна інформація знаходиться за адресою:  вул. Губернська, 2, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської обл;

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Відсутня.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування "Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 5,0463 га, яка розташована в межах населеного пункту – м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області, обмежену вулицею Залінійна та елементами ландшафту" :