16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Громадські слухання, як форма взаємодії влади та громадськості

Громадські слухання – один з потужних механізмів так званої демократії участі. Діалог між владою та громадою. Це можливість для жителів Новгород-Сіверської громади взяти безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування, тобто порушувати питання місцевого значення та вносити свої пропозиції щодо їхнього вирішення.

 

Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також з посадовими особами підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.

 

Хто може ініціювати громадські слухання?

Ініціатором громадських слухань можуть бути:

  • органи самоорганізації населення, місцезнаходження яких зареєстроване на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади;
  • міський голова;
  • міська рада, рішення приймається на відповідному пленарному засіданні ради;
  • жителі територіальної громади, які, відповідно до Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу (шляхом створення ініціативної групи у складі до десяти осіб та збору підписів цією ініціативною групою на підтримку проведення громадських слухань у кількості, визначеній Положенням).

 

Кількість підписів осіб, які, відповідно Положення, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом голосу, необхідних для проведення громадських слухань:

  • у разі проведення загальних громадських слухань у межах всієї територіальної громади - 100;
  • у межах міста - 60;
  • у межах старостинського округу, окремого села - 30;
  • у менших частинах міста (села) (мікрорайоні(нах), кварталі(лах), вулиці(цях), будинку(ків) - 15.

 

Громадські слухання проводяться відкрито. У них з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські слухання, або дієздатні громадяни, які є власниками нерухомого майна, що розташоване на території, в межах якої проводяться громадські слухання. Участь ініціаторів громадських слухань у їх проведенні є обов’язковою.

 

Кожен учасник громадських слухань має право надати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на голосування.

 

Голосування та рішення громадських слухань

Голосування щодо прийняття або відхилення відповідного питання порядку денного та/або внесених учасниками громадських слухань пропозицій здійснюється шляхом підняття рук особами, які мають право голосу під час громадських слухань. Рішення, у тому числі з питань процедурного характеру, приймається більшістю голосів від кількості зареєстрованих учасників громадських слуханнях, які мають право голосу. Результати підрахунку голосів оголошуються лічильною комісією та вносяться до протоколу громадських слухань.

 

За результатами громадських слухань у триденний термін оформляється письмовий протокол, в якому чітко формулюються рішення (пропозиції) громадських слухань.

 

Органи та/або посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані розглянути рішення (пропозиції) громадських слухань протягом 30 днів з дня їх отримання.

 

За результатами розгляду органи та/або посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади приймають одне з таких рішень:

  1. урахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються конкретні заходи для її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;
  2. частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення, заходи для реалізації врахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;
  3. відхилити пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення.

 

Контакти: Салун Віта - завідувач сектору роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації (04658)2-38-61