16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Губернська 2
Тел. (04658)3-14-57
Про використання платiжних карток внутрiшньо перемiщених осiб

Повiдомляю, що зriдно з заявою АТ "Державний ощадний банк України", надається остання можливiсть (до 01 квiтня 2022 року) використання платiжних карток внутрiшньо перемiщених осiб, термiн дiї яких закiнчився пiд час карантину (до 31.03.2021 року) (https://cutt.ly/DYVТ7S9)

 

Картки Ощадбанку для внутрiшньо перемiщених осiб (далi - ВПО), що обслуговуються за тарифним пакетом «Мiй рахунок», термiн дії яких вже завершився або завершується до кiнця березня наступноrо року, не будуть блокуватись до 1 квiтня 2022 року.

 

Починаючи з 1 квiтня 2022 року Ощадбанк припинить подання можливостi використання платiжних карток ВПО, термiн дiї яких закiнчився пiд час карантину (до 31.03.2021 року).

 

Нагадуємо, що заходи iз «штучноrо» продовження дiї карток були реалiзованi Ощадбанком як тимчасовий превентивний захiд, спрямований на захист громадян вiд поширення COVID-19 до моменту запуску вакцинацiї.

 

Протяrом останнiх двох рокiв у всiх клiєнтiв Ощадбанку була змога отримати перевипущенi картки. Тож Ощадбанком, з огляду на соцiальну та гуманiтарну вiдповiдальнiсть перед суспiльством та наявнiсть iнформацiї щодо випадкiв шахрайства з боку третiх осiб, поновлюється звична та передбачена в банкiвськiй спiльнотi процедура щодо подовження термiну дiї платiжних карток.

 

В разi виникнення питань щодо отримання нової картки, звертайтесь до Вашоrо обслуговуючоrо вiддiлення або до контакт-центру Банку за номером телефону: 0 800 210-800