16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Запрошуємо на військову службу за контрактом!

Новгород-Сіверським районним територіальним центром комплекту-вання та соціальної підтримки проводиться постійний набір на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.


На військову службу приймаються кандидати (чоловіки та жінки)  при-датні до військової служби за станом здоров’я, несудимі, віком від 18 до 55 років.


Військовослужбовці Збройних Сил України отримують грошове забезпечення від 10200 грн. до 34000 грн.залежно від займаної посади, вій-ськового звання та перебування з зоні ООС та інші пільги та грошові випла-ти.


Крім того військовослужбовцям військової служби за контрактом виплачується одноразова грошова допомога після укладення першого контракту:

  • особам рядового складу – 8 прожиткових мінімумів (в 2021 р.-19850 грн.);
  • особам сержантського та старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів (в 2021 р.-22330 грн.);
  • особам офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів (в 2021 р.-24810 грн.);

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення  від 10200 грн. (щорічно)

 

Допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення  від 10200 грн. (щорічно)


Підйомна допомога у разі переїзду військовослужбовця на нове місце військової служби в інший населений пункт у розмірі міся-чного грошового забезпечення  від 10200 грн. на військовослуж-бовця  і 50 % місячного грошового забезпечення на кожного чле-на його сім’ї, які переїхали з ним на нове місце служби.


Виплата щомісячної грошової компенсації за піднайом житлового приміщення, станом на 2021 рік: в обласних цент-рах – 2850 грн., в інших населених пунктах 1900 грн. За наявно-сті трьох і більше членів сім’ї зазначена компенсація збільшується в 1,5 рази.

 

Звертатись до Новгород-Сіверського РТЦК та СП, мобільні телефони: 0505296669 та 0980955514.