16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Зміни в трудовому законодавстві України 2015 р

Особливу увагу в трудовому законодавстві приділено легалізації трудових відносин. Якщо раніше в разі його порушення контролери застосовували штрафи, установлені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), то тепер штрафи визначено й у самому Кодексі законів про працю України (КзпП). Так, у новій редакції КЗпП викладено ст. 265 "Відповідальність за порушення законодавства про працю", яка передбачає більш конкретну відповідальність, а саме застосування фінансових санкцій (штрафів).

 

Важливо зауважити, що штрафи є фінансовими санкціями й не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 Господарського кодексу України. Штрафи накладаються Державною інспекцією України з питань праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Без перевірки можуть бути накладені штрафи на підставі рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору. Виконання постанови Державної інспекції з праці покладається на Державну виконавчу службу. При цьому сплата штрафу не звільняє від усунення порушень трудового законодавства.

 

У новій редакції викладено ст. 41 КУпАП, якою встановлюється відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. Також внесено зміни до ст. 172 Кримінального кодексу України (ККУ), що встановлює відповідальність за грубе порушення трудового законодавства.

Для наочності в табличній формі подамо основні порушення трудового законодавства і відповідальність, яку за них передбачено вищевказаними кодексами України.

Порушення

Штраф

Норма законодавства

Кодекс законів про працю України

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, і виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску та податків

30-кратний розмір мінімальної зарплати, установленої законом на момент виявлення порушення (далі - МЗП), за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (тобто 36540 грн.*)

ст. 265 КЗпП

Порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більше ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

3-кратний розмір мінімальної зарплати (тобто 3654 грн.)

ст. 265 КЗпП

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

10-кратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого здійснено порушення (тобто 12180 грн.)

ст. 265 КЗпП

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище

1 розмір мінімальної зарплати (тобто 1218 грн.)

ст. 265 КЗпП

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, порушення термінів  

від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.)

ст. 41 КУпАП

видачі документів про трудову діяльність на вимогу працівників, а також інші порушення вимог трудового законодавства

   

Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі дії, учинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років чи дитину-інваліда

від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 5100 грн.)

ст. 41 КУпАП

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, щодо яких ухвалено рішення про оформлення документів для розв'язання питання про надання статусу біженця, на умовах трудового договору без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.)

ст. 41 КУпАП

Повторне протягом року вчинення аналогічного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн. до 34000 грн.)

ст. 41 КУпАП

Кримінальний кодекс України

Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю

від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34000 грн. до 51000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на термін до трьох років, або виправні роботи терміном до двох років. (Раніше штраф був до 850 грн.)

ст. 172 ККУ

Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері чи особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда

від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 грн. до 85000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи провадити певну діяльність на термін до п'яти років, або виправні роботи терміном до двох років, або арешт терміном до шести місяців. (Раніше штраф був від 850 грн. до 1700 грн.)

ст. 172 ККУ

 

Також внесено зміни до ст. 35 Закону України "Про оплату праці", згідно з якими зменшено перелік органів, що контролюють дотримання законодавства про оплату праці. Тепер контроль здійснюють тільки Державна інспекція з праці та податкові органи.

Відповідальність за порушення трудового законодавства посилилася. Рекомендуємо підприємцям взяти до уваги зміни, що сталися, та не допускати порушень.

  • Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2015 року становить 1218 грн.

 

Заступник начальника відділу-

державний інспектор праці Т.Ю. Черняк