16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Кодекс законів про працю України доповнено

Кодекс законів про працю України доповнено новою підставою для припинення трудового договору

 

16 жовтня 2014 року набув чинності Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII (далі — Закон), яким передбачено введення обмежень для осіб, що відповідають визначеним Законом критеріям, обіймати певні посади (перебувати на службі) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

Наявність підстав для застосування обмежень встановлюватиметься шляхом здійснення спеціальної перевірки посадових осіб, що обіймають визначені Законом посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, суддів та працівників правоохоронних органів, керівників державних і комунальних підприємств, а також кандидатів на ці посади.

 

Органом, уповноваженим на забезпечення проведення перевірки, визначено Мін’юст України, що в місячний строк з дня набрання чинності Законом має розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України (далі — КМУ):

  1. перелік органів, що здійснюватимуть перевірку;
  2. порядок проведення перевірки (далі — Порядок);
  3. план проведення перевірок по кожному органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємству.

Порядок КМУ повинен затвердити впродовж 10 днів з моменту отримання проекту, і не пізніше 10 днів з моменту затвердження Порядку КМУ мають розпочатися безпосередньо перевірки.
Не пізніше ніж на десятий день з дня початку проведення перевірки у відповідному органі всі особи, які перебувають на посадах, що підлягають перевірці, мають подати власноручно написану заяву, у якій повідомляють про наявність або відсутність підстав для застосування обмежень. Термін проведення перевірки інформації, вказаної в цих заявах, Законом не передбачено.

 

Особа, яка не подала заяву у встановлений термін, або повідомила у заяві про те, що до неї застосовується заборона, а також особи, які «провалили» перевірку, мають бути звільнені із займаних посад.

При цьому з посад, що передбачають перевірку, ряд осіб має бути звільнено ще до початку перевірки. Ця норма стосується тих осіб, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року не менше року займали передбачені частиною 1 статті 3 Закону посади. На їх звільнення або складання щодо них документів на звільнення відводиться 10 днів з моменту набрання чинності Законом (тобто 16–27 жовтня 2014 року).

У зв’язки з цим, частина перша статті 36 Кодексу законів про працю України (КЗпП) доповнена пунктом 7-2, що передбачає нову підставу для припинення трудового договору — підстави, передбачені Законом України «Про очищення влади».

Доповнено і частину другу статті 36 КЗпП — у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади».

Особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону, не можуть обіймати посади, що передбачають проходження перевірки, впродовж установленого Законом терміну (до 17 жовтня 2024 року).

Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється 

очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Відомості про осіб, щодо яких встановлено заборону займати посади, визначені Законом, вноситимуться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», що формуватиметься та вестиметься Міністерством юстиції України.

 

 

Заступник начальника відділу –

державний інспектор праці Т.Ю. Черняк