16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Про негативні наслідки найманої праці без оформлення працівників

Відповідно до Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканість визнаються найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя роботою, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.На превеликий жаль, останнім часом все частіше приходиться зустрічатися з таким явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин. 
 Від неналежного оформлення трудових відносин, перш за все, страждає особа, яка погоджується на таку працю. Більшість найманих працівників не розуміють того, що відсутність правового регулювання трудових відносин робить громадянина незалежної держави рабом.

 

Використання найманої праці без оформлення трудових відносин призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати (у тому числі розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки й заохочувальних виплат); права на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; права на оплату лікарняного; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах праці; права не працювати у вихідний і святковий день; права не залучатися до понаднормових робіт без вашого бажання; права на допомогу по безробіттю; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; права на зарахування виробничого стажу; права на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; права на гарантії за колективним договором.

 У випадку неоформлення роботодавцем трудових відносин працівник має право:

звернутися до суду про встановлення факту трудових відносин. Так само можна у судовому порядку підтвердити факт справжньої суми одержаної працівником заробітної плати, з якої роботодавець має сплатити відрахування до фондів.

 

Факт виконання працівником трудових обов'язків може бути підтверджений будь-якими документами, зокрема, і непередбаченими трудовим законодавством, а також показами свідків. У разі ухвалення судом рішення на користь працівника роботодавець зобов'язаний оформити трудові відносини та внести потрібні записи до трудової книжки.

 

Проблема легалізації праці залишається наразі актуальною. На жаль, ще чимало працівників живуть днем нинішнім, віддаючи перевагу тимчасовим вигодам, і самі того не розуміють, що наносять шкоду самі собі.