16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Губернська 2
Тел. (04658)3-14-57
Громадський бюджет або бюджет участі

Рішенням двадцять сьомої сесії міської ради VII скликання від 14 лютого 2018 року № 544 було затверджене Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Новгород-Сіверський.

Рішення №544-Про Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Н-Сіверському.doc

Додаток Ріш №544-Про Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Н-Сіверському ( Положення ).doc

1. Що таке бюджет участі?

Це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них.

2. Скільки грошей виділено на бюджет участі в цьому році?

Загальний обсяг видатків на 2019 рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів становить 100 тис. грн.Вартість одного проекту не повинна перевищувати 25 тис.грн.

3. Скільки підписів мені потрібно зібрати за проект, щоби він був прийнятий?

Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі) у місті Новгород-Сіверський, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 15 громадян України, що належать до територіальної громади міста Новгород-Сіверський, досягли 14 років і отримали паспорт громадянина України (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

4. За скільки проектів може проголосувати людина?

Одна особа може проголосувати не більше, ніж за два проекти.

5. Яка максимальна тривалість реалізації проекту?

Проект повинен бути реалізований не більше ніж за 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2019 року.

6. Хто може бути автором проекту?

Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 14 років, що зареєстровані на території Новгород-Сіверської міської ради.

7. Які терміни початку і завершення прийому проектів?

Проекти приймаються щороку, починаючи з 15 квітня, протягом 45 календарних днів. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення (Положення і додатки до нього опубліковані на офіційному веб-сайті міської ради).

8. Куди можна подавати проекти?

Пунктом супроводу Бюджету участі визначено виконавчий орган міської ради – відділ економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та комунального майна міської ради. Новгород-Сіверська міська рада здійснює попередню оцінку проекту з метою перевірки його на предмет:

- відповідності назви та ідеї проекту його змісту;

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам Положення;

- відповідності підписів осіб на підтримку проекту установленим вимогам;

- відповідності цензурі

9. Які терміни оцінки поданих проектів та виставлення їх на голосування:

30 травня – 05 липня 2018 року.

10. Яким чином відбуватиметься голосування за проекти?

Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до Положення. Заповнення електронного бланку на офіційному сайті Новгород-Сіверської міської ради здійснюється з моменту розроблення та запровадження відповідної системи голосування. Голосування в електронному вигляді здійснюється в електронній системі за допомогою авторизації мешканця Новгород-Сіверської громади через електронну пошту і введення ним серії та номеру паспорту громадянина України (посвідчення на постійне проживання) із додаванням сканованої копії документа. Голосування на паперових носіях здійснюється шляхом відкритого голосування в спеціально визначених для цього заходу пунктах голосування за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідчення на постійне проживання). Бланк голосування можна отримати шляхом:

- роздрукування його із електронної системи;

- отримання його паперової форми у пункті голосування.

Про пункти та терміни голосування Новгород-Сіверською міською радою буде повідомлено додатково.