16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Губернська 2
Тел. (04658)3-14-57
Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2015 рік

Паспорт

міської комплексної програми підтримки учасників антитерористичної

операції та членів їх сімей на 2015 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради

6.

Учасники програми

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці, фінансове управління, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації міської ради, районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах дітей міської ради, підприємства, установи та організації міста, міські громадські організації.

7.

Термін реалізації програми

 

2015 рік

7.1.

Етапи виконання програми

 

-

8.

Обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

Бюджет міста

20000

 

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Новгород-Сіверський (далі – програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки новгород-сіверців, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій (далі – АТО), та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь у проведенні АТО та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО тощо.

         У рамках програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, тощо, які беруть участь в АТО, та допомоги переліченим  вище категоріям  осіб  під  час  підготовки до відправки у зону АТО. Це, зокрема, матеріальна підтримка призовників та добровольців, яких скеровують у зону АТО; надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги та пільг); допомога постраждалим під час проведення АТО; допомога родинам загиблих під час проведення АТО; соціальний супровід сімей учасників АТО тощо.

Програма складається з двох частин.

1.Надання матеріальних допоміг та пільг.

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб. Надання допомог та пільг учасникам АТО та членам їх сімей, сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО здійснюється на підставі списків, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, тощо, та акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, складеного  міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2.Надання комплексної допомоги.

Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у тому числі у зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у забезпеченні житлом сімей учасників АТО; поширення у різних формах насильства тощо. У таких умовах підтримання морально-психологічного стану учасників АТО та членів їх сімей, зокрема членів сімей загиблих під час проведення АТО, утвердження особистості учасників АТО, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників АТО та членів їх сімей.

 

3.Визначення мети програми

 

Метою програми у частині надання матеріальних допомог та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

Метою програми у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО, членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО, їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин.

 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

Для досягнення мети програми у частині надання матеріальних допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО. Виплата проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету згідно зі списками, наданими структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України  за заявою учасника АТО.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Окрім цього, фінансування може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін дії програми: 2015 рік.

 

Ресурсне забезпечення програми

 

Джерела фінансування

Витрати на виконання програми, тис. грн.

Бюджет міста

20000,00

 

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями програми є надання учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі, членам сімей загиблих учасників АТО матеріальних допомог та пільг; комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг; попередження загибелі та каліцтва учасників АТО; забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров’я учасників АТО; сприяння у забезпеченні учасників АТО технічними засобами та іншими матеріалами.

 

Виконання програми дасть змогу:

- посилити соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей;

- забезпечити комплексною допомогою учасників АТО та членів їх сімей;

- підвищити довіру до влади міста;

- сформувати позитивне ставлення до військовослужбовців;

- зміцнення шлюбу та зменшення кількості розлучень.

 

6.Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до програми.

 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Програма сформована управлінням соціального захисту населення, сім’ї та праці міської ради, на якого покладається координація та контроль за виконанням програми.

 

Додаток до програми

 

6.Напрями діяльності та заходи програми

 

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовний обсяг фінансу-вання (вар-тість), тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Надання матеріальних допомог та пільг

1.1.Надання матеріальної допомоги

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці, фінансове управління міської ради, виконавчий комітет міської ради,

Бюджет міста

10000,0

Додаткова адресна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

1.2.Забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з доставкою до спеціалізованих медичних закладів та інших закладів учасників АТО

Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління міської ради

Бюджет міста

1000,0

 

 

 

1.3 .Забезпечення твердим паливом учасників АТО

Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці, фінансове управління міської ради

Бюджет міста

4000,00

Додаткова адресна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

 

 

 

2.

 

 

 

Надання комплексної допомоги

 

2.1.Соціальний супровід учасників АТО після повернення із зони АТО, забезпечення необхідними соціальними послугами

 

 

міський сектор соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальний центр соц. обслуговування громадян

 

 

не потребує фінансування

-

Посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей

2.2.Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО у закладах освіти  ( для малозабезпечених за рішенням виконкому)

Відділ освіти, молоді та спорту, фінансове управління міської ради

Бюджет міста

00.0

Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО

 

 

2.3.Безкоштовне відвідування гуртків закладів культури

Відділ культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації

Бюджет міста

0,00

Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО

2.5.Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО та членів їх сімей

Відділ культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації міської ради

Не потребує фінансу-вання

0.00

 

2.6.Забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів їх сімей для індивідуального будівництва згідно діючого земельного законодавства

 

Не потребує фінансу-вання

-

 

 

 

2.7.Забезпечення поховання загиблих учасників АТО

Виконавчий комітет міської ради

Бюджет міста

5000,00

 

УСЬОГО

 

20000,00