16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Губернська 2
Тел. (04658)3-14-57
Опіка та піклування

 Опіка, піклування встановлюється над дітьми, які залишились без батьківського піклування з метою забезпечення їх особистих немайнових та майнових прав та інтересів.
 Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування над дитиною у віці від 14 до 18 років.
 Опіка, піклування може встановлюватись за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклування.
 Обов’язки з опіки та піклування щодо дитини виконуються опікуном та піклувальником безоплатно.
 Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням   особистих   стосунків    між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.
 

ДОКУМЕНТИ ВІД ГРОМАДЯНИНА НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ДИТИНИ ПІД ОПІКУ (ПІКЛУВАННЯ)

  Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 1. Заява на голову органу опіки райдержадміністрації (від   подружжя         приймається спільна заява).
 2. Довідка про доходи за останні шість місяців або    копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
 3. Документ, що      підтверджує      право      власності      або користування житловим приміщенням.
 4. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
 5. Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних.
 6. Копію паспорта.
 7. Висновок про стан здоров'я заявника.
 8. Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками. 9.Довідка про наявність чи відсутність судимості.
 9. Письмова згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом   з   особою, яка бажає взяти дитину-сироту або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально.
 10. Акт обстеження з рекомендацією сільської ради про доцільність чи недоцільність встановлення опіки з боку цієї особи.

 

НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОПІКУНАМИ (ПІКЛУВАЛЬНИКАМИ )

 1. Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування не можуть бути влаштовані в сім'ї неповнолітніх осіб.
 2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім'ї осіб, які:
 • визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
 • позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
 • були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання покладених на них обов'язків;
 • були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини;
 • поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на виховання;
 • мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість;
 • є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини);
 • не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
 • перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркотичному диспансері;
 • зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
 • за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I -II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи,які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • проживають на спільній житловій площі з членами ім'ї, які мають розлади здоров'я    бо       поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток.

3.Особи, в сім'ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов'язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей в центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

  Родичі, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

 

ДОКУМЕНТИ ДИТИНИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ЇЇ ПІД ОПІКУ (ПІКЛУВАННЯ)

 1. Свідоцтво про народження дитини.
 2. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
 3. Відомості про двох батьків (з підтверджуючими документами):
 • свідоцтвом про смерть одного або кожного з них.
 • рішенням суду про позбавлення батьківських прав одного або двох батьків;
 • рішенням суду про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських;
 • рішенням суду про визнання батьків безвісно відсутніми;
 • рішення   суду   про   оголошення   батьків   померлими,  що         підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами реєстрації актів цивільного стану;
 • рішення суду про визнання батьків недієздатними;
 • вирок суду щодо батьків,які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
 • постанова суду про перебування батьків під вартою на час слідства;
 • ухвала суду або довідка з органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження, пов'язаних з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження;
 • висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність у батьків хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки;
 • акти, складені за формою, затвердженою МОЗ і МВС про підкинуту дитину, батьки якої невідомі; дитину покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі.
 1. Якщо дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана РАЦС за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до ст.135 СКУ.
 2. Довідку про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку.
 3. Документи, які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності).
 4. Опис майна дитини.
 5. Висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини.
 6. Документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку).
 7. Дублікат обліково-статистичної картки.
 8. Довідку про  призначення та виплату пенсії, державної соціальної  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності).
 9. Ощадну книжку дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності).
 10. Рішення   про   надання   статусу   дитини-сироти   або   дитини,         позбавленої батьківського піклування.
 11. Довідку про перебування дитини на первинному обліку.
 12. Довідка про рідних дитини.
 13. Розпорядження про влаштування дитини.
 14. Письмова згода дитини або довідка про проведену бесіду з дитиною з вираховуванням бажання дитини з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування. За результатами бесіди складається довідка.

 

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПІКУНА (ПІКЛУВАЛЬНИКА) ЩОДО ДИТИНИ

Опікун, піклувальник має право:

 • самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • давати згоду на усиновлення підопічного;
 • самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
 • представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах;
 • перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини;
 • опікун вчиняє правочинів від імені та в інтересах підопічного, піклувальник надає згоду на вчинення підопічним.

 

Опікун, піклувальник зобов'язаний:

 • виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;
 • створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
 • вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;

 

Опікун, піклувальник не може вчиняти правочини:

 • опікун, його близькі родичі (батьки, чоловік, дружина, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позики;
 • не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов’язуватися від його імені порукою;
 • піклувальник не може давати згоду на укладання між підопічним та своєю дружиною або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором або у безоплатне користування на підставі договору позички.

 

Правочини , які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування:

 • відмовитися від майнових прав підопічного;
 • видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;
 • укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, у тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку;
 • укладати договори щодо іншого цінного майна.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ОПІКУНА (ПІКЛУВАЛЬНИКА)