16000, Україна, Чернігівська обл. м.Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 2
Тел. (04658)3-14-57
Особливості працевлаштування неповнолітніх осіб

Для кожної людини є цілком природнім прагнення до незалежності та самостійності. Саме тому все частіше спостерігається тенденція до зростання кількості юнаків та дівчат, які, почуваючись дорослими, намагаються реалізувати своє бажання працювати і отримувати гідну оплату праці. У свою чергу, і роботодавці все охочіше приймають на роботу неповнолітніх, оскільки підлітки, будучи законодавчо необізнаними, погоджуються на запропоновану винагороду за свою працю. Отже, і неповнолітнім, перш ніж розпочати пошуки роботи, і роботодавцям, перш ніж прийняти їх на роботу, корисно ознайомитися з положеннями законодавства про працю України стосовно осіб, які ще не досягли 18 років — вони, відповідно до законодавства України, вважаються неповнолітніми.

 

У трудових правовідносинах їх прирівнюють у правах до повнолітніх, і вони, так само як і повнолітні, зобов’язані чесно й сумлінно працювати, вчасно й точно виконувати розпорядження роботодавця, додержуватися трудової дисципліни тощо. А у сфері охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні мають певні пільги, встановлені законодавством.

 

За загальним правилом, допускається приймати на роботу лише неповнолітніх осіб, які вже досягли 16 років. Щоправда, як виняток, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює (усиновлювача чи піклувальника), можна приймати на роботу й осіб, які досягли 15 років. Також допускається приймати на роботу осіб, яким виповнилося 14 років. Але це, можливо, якщо додержуватися ряду умов:

  • прийняттю на роботу у вказаному віці підлягають лише учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів;
  • такі особи можуть виконувати тільки легку роботу, яка не заподіює шкоди їхньому здоров’ю;
  • їхня робота не повинна порушувати процес навчання та має виконуватися винятково у вільний від навчання час (наприклад, під час літніх канікул);
  • потрібна згода одного з батьків (або особи, що їх замінює, — усиновлювача чи опікуна).

 

Працевлаштування неповнолітніх відповідно до чинного законодавства України про працю, обов’язково здійснюється на підставі письмового трудового договору і лише після попереднього медичного огляду.

Для робітників віком до 18 років, встановлено скорочена тривалість робочого часу, а саме:

  • для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень,
  • для осіб від 15 до 16 років (учням від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

 

При цьому заробітна плата таким працівникам виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи, тобто скорочення робочого часу для неповнолітніх означає, що їх скорочений робочий час оплачується за тією ж тарифною ставкою (тим же посадовим окладом), що й нормальний робочий день дорослого працівника тієї ж спеціальності, кваліфікації та за інших рівних умов.

 

Діти, які працюють, мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день.

 

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, але тільки за згодою служби у справах дітей.

 

 

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Чурнігівській області Т. Черняк