Відділ Держгеокадастру у Новгород-Сіверському районі

Бланки заяв:

106. Заяви на висновки.doc

108. Заява на грошову оцінку зем. ділянки.doc

112.1. Заява на довідку про пай.doc

112.2. Заява щодо приватизації зем. ділянки.doc

123. Заяви на довідку 6-зем (1).doc

Інф.картки нак.№11 від 12.03.2016 (ворд).doc

* * *

Новгород-Сіверський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області

103. Інформаційна Картка паспорт місто.doc

104. Інформаційна Картка втрата місто.doc

105. Інформаційна Картка по 25, 45 років місто.doc

(ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну ПІБ).doc

( ВІДОМОСТІ).xls

(ТАЛОН).xls

* * *

Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області

Включення організації роботодавців.doc

Включення профспілки.doc

Включення творчої спілки.doc

ДР змін про організацію роботодавців.doc

ДР зміни складу комісії з припинення організації роботодавці.doc

Зміни до складу комісії про припинення творчої спілки.doc

Зміни про профспілку.doc

Зміни про творчу спілку.doc

Зміни складу комісії з припинення профспілки.doc

Ліквідація організації роботодавців.doc

Ліквідація профспілки.doc

Ліквідація творчої спілки.doc

Реорганізація профспілки.doc

Реорганізація творчої спілки.doc

Рішення про припинення організації роботодавців.doc

Рішення про припинення профспілки.doc

Рішення про припинення творчої спілки.doc

Створення організації роботодавців.doc

Створення профспілки.doc

Створення творчої спілки.doc

* * *

Адміністративні послуги Новгород-Сіверської міської ради

Відділ економічного розвитку,торгівлі, інвестицій та комунального майна міської ради

38. Iнформаційна, технічна картка на погодження режиму роботи.doc

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури міської ради

33.Iнформ.картка Обстеження зелених насаджень.doc

33.Технологічна_картка Зелені насадження.doc

34.Iнформаційна картка мiська рада Квартирний облік (2).doc

34.Технологічна_картка. мiська рада Квартирний облік (3).doc

35.Iнформаційна картка_газифікація.doc

35.Технологічна картка газифікація.doc

36.Iнформаційна картка поштова адреса.doc

36.Технологічна картка поштова адреса.doc

37.Iнформаційна картка водопровід.doc

37.Технологічна картка водопровід.doc

33.Заява ордер на видалення зелених насадж..doc

34.Заява Квартирний облік.doc

35. Заява Газифікація.doc

36.Заява Присвоєння та Зміна поштової адреси.doc

37.Заява Водопостачання.doc

Заява Водовідведення.doc

* * *

Відділ державної реєстрації міської ради

Бланки заяв реєстраційної служби міської ради:

Заява про створення відокремленого підрозділу юридичної особи.doc

Громадське Об'єднання_без_статусу_змiни.doc

Громадське об'єднання_без_статусу_юридичної особи_реeстрацiя.doc

Фізична Особа Підприємець_змiни.doc

Заява на припинення функціонування фізичної особи підприємця.doc

Заява на реeстрацiю фізичної особи підприємця.doc

Заява про змiни в юридичній особі.doc

Заява на припинення функціонування юридичної особи.doc

Заява про реeстрацiю юридичної особи.doc

Заява про реорганiзацiю юридичної особи.doc

Інформаційні картки реєстраційної служби міської ради

2015 Інформаційна картка видача_виписки_з Єдиного держреєстру юридичних осіб та ФОП(1).rtf

2015 Інформаційна картка видача_витягу_з Єдиного держреєстру юридичних осіб та ФОП(1).rtf

2015 Інформаційна картка видача_довiдки_з Єдиного держреєстру юридичних осіб та ФОП(1).rtf

2015 Інформаційна картка ПРИПИНЕННЯ ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ.doc

Включення_до_ Єдиного держреєстру юридичних осіб та ФОП_вiдомостей_про_закриття__вiдокремленого_пiдроздiлу_2_(1).rtf

2015включення_до_ Єдиного держреєстру юридичних осіб та ФОП_вiдомостей_про_створення_вiдокремленого_пiдроздiлу_2_(1).rtf

Державна_реeстрація_припинення_юридичної_особи_в_результаті_злиття,_приeднання,_подiлу_або_перетворення).rtf

Державна_реeстрацiя_змiн_до_установчих_документiв.rtf

2015державна_реeстрацiя_припинення_юридичноi_особи_лiквiдацiя_2_(1).rtf

Реєстрацiя_змiн_фізичної особи підприємця_.rtf

Реeстрацiя_фізичної особи підприємця_.rtf

Реeстрацiя_юридичної особи_.rtf

Інформаційна картка видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію громадськоїго обєднання .doc

5 Інформаційна картка про прийняття повідомлення про зміни зареєстрованого громадського обєднання.doc

Інформаційна картка про реєстрацію права власності на нерухоме майно.rtf

Головний спеціаліст апарату міської ради - архітектор міста

1. Заява на містобудівні умови.doc

1.Інф. картка міськр надання містобуд.умов..doc

2. Інф. картка - зміни до містобуд. умов..doc

2.Заява на внесення змін до містобуд. умов.doc

3. Інф. картка міськ - надання буд.паспорту. умов..doc

3.4.Заява на будівельний паспорт.doc

4.Інф.картка зміни буд.паспорт.doc

5,6. Заява на висновки.doc

5.Інф. картка міськр погодж. проекту землеустр.doc

5.Інф. картка міськр погодж. проекту землеустр.doc

6. Інф. картка - погодж. тех.докум..doc

7.Інф. картка міськр.надання паспорта прив..doc

Відділ земельних відносин міської ради

Бланки заяв до відділу земельних відносин міської ради:

Заява щодо оформлення технічної документації для надання земельної ділянки у постійне користування.doc

Заява на оформлення технічної документації для передання земельної ділянки у власність.doc

Заява на оформлення технічної документації на об’єднання земельних ділянок.doc

Заява на оформлення технічної документації на поділ земельної ділянки.doc

Заява на оформлення технічної документації для передачі земельної ділянки в оренду.doc

Заява на надання дозволу на виготовлення проекту на зміну ціл.признач.оренда.doc

Заява щодо надання дозволу на виготовлення проекту на зміну цільового призначення по постійному користуванню.doc

Заява щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо надання земельної ділянки у постійне корист.doc

Заява щодо надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою у власність.doc

Заява щодо надання дозволу на розробку і виготовлення проект землеустрою в оренду.doc

Заява продовження договору оренди землі.doc

Заява продаж зем. ділянки.doc

20.Заява зміна ставки орендної плати за землю..doc

21.Заява затвердж. тех. док. щодо надання земельної ділянки у пост.корист.doc

22.Заява затвердж. тех. док. щодо надання земельної ділянки у власність.doc

23.Заява затвердж. тех. докум. на об ’єднання земельних ділянок.doc

24.Заява затвердж. тех. докум. в оренду.doc

25.Заява затвердж. проекту у пост. корист.doc

26.Заява затвердж. проекту у власність.doc

27.Заява затвердж. проекту в оренду.doc

28.Заява затв. проек.зі зміною ціл. призн. власність.doc

28.Заява затв. проекту зі зміною ціл. призн.оренда.doc

28.Заява затв.проек. зі зміною ціл.призн.пост.корист.doc

29.Заява дострокове розірв. дог. оренди.doc

30.Заява дозвіл на суборенду зем.діл.doc

31.Заява надання зем.діл.в оренду.doc

32..Заява дозвіл на експертну грош. оцінку. зем.діл .doc

Інформаційні та технологічні картки до відділу земельних відносин міської ради

10.Iнформ. карт. тех. докум.у пост.корист.doc

10.Технол. карт.тех. докум. у пост. корист.doc

11.Iнформ. карт.тех. докум. у власність. doc.doc

11.Технол. карт. тех. докум. у власність.doc

12.Iнформ. карт. тех. докум. на поділ зем.діл.doc

12.Технол. карт.тех. докум. на поділ зем.діл.doc

13.Iнформ. карт. тех. докум. в оренду. doc.doc

13.Технол. карт. тех. докум. в оренду. doc.doc

14.Iнформ. карт. проект на зміну ціл. признач. doc.doc

14.Технол. карт. проект на зміну ціл. призначення. doc.doc

15.Iнформ. карт. проект землеуст. пост. корист. doc.doc

15.Технол. карт. проект землеуст.пост. корист. doc.doc

16.Iнформ. карт. проект землеуст. у власність. doc.doc

16.Технол. карт. проект землеуст. у власність.doc

17.Iнформ. карт. проект землеуст. в оренду. doc.doc

17.Технол. карт. проект землеуст. в оренду. doc.doc

18.Iнформ.карт. продовж. договору оренди.doc

18.Технол. карт.продовження договору оренди.doc

19.Iнформ. карт. продаж зем. ділянки.doc

19.Технол. карт. продаж зем ділянки.doc

20.Iнформ. карт. зміна ставки орендн. плати.doc

20.Технол. карт. зміна ставки орендн.плати.doc

21.Iнформ. карт.затвердж. тех. док. у пост.корист.doc

21.Технол. карт. затвердж. тех. док.у пост.корист.doc

22.Iнформ. карт. затвердж. тех. док. у власність.doc

22.Технол. карт.затвердж. тех. док. у власність.doc

23.Iнформ. карт. затв. тех.докум. на поділ.doc

23.Технол. карт.затв. тех. докум. на поділ. doc.doc

24.Iнформ. карт. затвердж. тех.докум.в оренду.doc

24.Технол. карт. затвердж. тех. докум. в оренду.doc

25.Iнформ. карт. затвердж. проекту у пост. корист.doc

25.Технол. карт.затвердж. проекту у пост. корист.doc

26.Iнформ. карт. затвердж. проекту у власність.doc

26.Технол. карт.затвердж. проекту у власність.doc

27.Iнф. карт.затвердж. проекту в оренду.doc

27.Тех. карт.затвердж. проекту в оренду.doc

28.Iнф. карт.затв. проекту зі зміною ціл. призн.doc

28.Техн. карт.затвердж. проекту зі зміною ціл призн.doc

29.Iнф. карт. достр. розір. дог. оренди.doc

29.Тех. карт.достр. розір. дог. оренди.doc

30.Iнф. карт.згода на суборенду.doc

30.Техн. карт.згода на суборенду.doc

31.Iнф. карт.надання зем. діл. в оренду.doc

31.Техн. карт.надання зем. діл. в оренду.doc

32.Iнф. карт.дозвіл на експ. грош.оцінку зем.діл.doc

32.Техн. карт.дозвіл на експ. грош. оцінку зем. діл.doc

* * *

Адміністративні послуги управління соціального захисту населення, сім'ї та праці:

заява щодо видачі, заміни, подовження почвідчення батьків, дітей з багатодітних сімей СМС.місто .doc

39. Інформаційна картка встановл. статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї .doc

39.Технологічна картка .doc

* * *

Адміністративні послуги Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації:

61. Заява на містобуд умови для установи.doc

61. Заява на містобуд умови.doc

61. Інформаційна карта містоб.умов.doc

61. Технологічна картки Містоб. умови.doc

62. Заява на містобуд умови внес змін для установи.doc

62. Заява на містобуд умови внес змін.doc

62. Інформац¦йна карта містоб.умови внес. змін.doc

62. Технологічна картки Містоб. обмеж внес змін.doc

63. Заява на буд.паспорт.doc

63. Інформаційна карта буд. паспорта.doc

63. Технологічна картки Буд . пасп.doc

64. Заява на буд.паспорт внес змін.doc

64. Інформаційна карта буд. паспорта внес змін.doc

64. Технологічна картки Буд . пасп внес змін.doc

65. Інформаційна карта висновки проекту.doc

65.Заява на висновок проекту для фирмі.doc

65.Заява на висновок проекту.doc

65.Технологічна картки Висновки проекту.doc

66. Заява на висновок тех док.doc

66. Технологічна картки Висновки тех док.doc

66.Заява на висновок тех док для фирмі.doc

66.Інформаційна карта тех док.doc

67. Заява на паспорт привязки ТС.doc

67. Інформаційна карта паспорта привязки ТС.doc

67. Технологічна картки паспорта привязки ТС.doc

* * *

Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

70. Встановл. статусу батьків та дитини з багатодітної сім'ї .doc

заява статус батьки та діти багатодітної сім'ї.doc

Вичерпний перелік документів.doc

заява на посвідчення батьків багатодітної родини.doc

* * *

Дозвільна система:

БЛАНК ЗАЯВИ .doc

Управління Держпродспоживслужби у Новгород-Сіверському районі

88. Інформаційна картка не-ст продукти (1).doc

88. Технол._карт.не-ст прод. Вет.doc

89. Інформаційна картка харч продукти (2).doc

89. Технол._карт.харч. прод. Вет.doc

90. Інформаційна картка залучення тварин.doc

90. Технол._карт.Залучення тварин.doc

* * *

Новгород-Сіверський ОВ УДСНС України в Чернігівській області

Бланк декларації.doc

91.Інформаційна Новгород 2015.doc

91.Технологічна Новгород 2015.doc

* * *

Інформаційні та технологічні картки Держпраці

92. Інформ. картка надання дозвілу.doc

92.Техн. картка надання.doc

93. Інформ. картка переоформлення.doc

93. Техн. картка переоформлення.doc

94. Інформ.картка дублікат.doc

94. Техн.картка дублікат.doc

95.Інформ. картка анулювання.doc

95. Техн. картка анулювання.doc

* * *