=======================================

=======================================

=======================================

=======================================

11.10.2019 Упередження нецільового використання коштів.docx

=======================================

11.10.2019 Про фінансування заяв-розрахунків.docx

=======================================

11.10.2019 Про розслідування профзахворюваннь.docx

=======================================

11.10.2019 Про нещасні випадки на виробництві.docx

=======================================

11.10.2019 Отримувачі страхових виплат.docx

Фінансування допомог потерпілим.docx

=======================================

Фінальні змагання Спартакіади.docx

=======================================

Травми на виробництві.docx

=======================================

Зустріч з представниками МВФ.docx

=======================================

Випадки профзахворювань.docx

=======================================

14.06.2019 р. Реабілітація кардіологічних паталогій.docx

=======================================

14.06.2019 р. Нарада з розслідування нещасних випадків.docx

=======================================

11.06.2019 р. Про сан-кур для осіб з інвалідністю.docx

=======================================

11.06.2019 р. Про допомогу по вагітності та пологах.docx

=======================================

27.05.2019 Про проведення спартакіади.docx

=======================================

15.05.2019 р. Про допомогу від Фонду.docx

=======================================

15.05.2019 р. Основні причини виробничого травматизму.docx

=======================================

15.05.2019 р. Збільшення кількості застрахованих осіб.docx

=======================================

15.05.2019 Неповнолітні на підприємстві.doc

=======================================

03.05.2019 р. Порушення з охорони праці.docx

=======================================

03.05.2019 р. Заходи до Дня охорони праці.docx

========================================

24.04.2019 р. Про звіт по заборгованості.docx

========================================

24.04.2019 р. Звернення в.о. директора С. Нестерова.docx

========================================

23.04.2019 р. Про електролнний реєстр лікарняних.docx

========================================

23.04.2019 р. Контроль за видачею лікарняних.docx

========================================

23.04.2019 р. Безпека праці у сільському господарстві.docx

19.04.2019 р. Оплата листка непрацездатності.docx

=======================================

19.04.2019 р. Новий порядок розслідування НВ на виробництві.docx

=======================================

Гасло Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці 2019 року «БЕЗПЕЧНЕ ТА ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПРАЦІ»

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

Щороку 28 квітня відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 № 685/2006 у нашій країні відзначають День охорони праці.

Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році, і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів, як технології, демографія, організація праці та клімат.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці - це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом. З огляду на зобов'язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VІІ, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі - Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі - План заходів).

Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці. Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров'я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Упровадження ризикоорієнтованого підходу створить можливості для ратифікації Україною Конвенції № 187 про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, підписаної 15 червня 2006 р., головними принципами якої є: визначення виробничих небезпек та оцінка ризиків; усунення виробничих ризиків чи небезпек у місцях їх виникнення; розвиток національної культури профілактики у сфері безпеки та гігієни праці, яка передбачає інформацію, консультації та підготовку.

Сформована в Україні ризикоорієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки і здоров'я працівників у всіх аспектах, пов'язаних з роботою, на зобов'язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя і здоров'я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.

Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої країни. Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.

У процесі реалізації окреслених завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно- роз'яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до вивчення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження. Вектор реформування сфери безпеки та гігієни праці, який визначив уряд і впроваджують Міністерство соціальної політики та Держпраці, передбачає докорінні зміни в підходах до управління охороною праці, що, своєю чергою, можуть спричинити низку труднощів. А втім, тільки в такий спосіб можливо побудувати прогресивну національну систему управління безпекою та гігієною праці.

Важливо підготуватися до майбутніх змін, правильно спрогнозувати результати реформування та забезпечити впровадження нових принципів управління. Сучасна система заохочення до поліпшення безпеки та охорони здоров'я працівників на роботі має враховувати світові тенденції зайнятості населення, розвитку цифрових технологій (автоматизація, робототехніка, інформаційна комп'ютеризація), демографічні показники, економічну глобалізацію, кліматичні зміни та інші чинники, що впливають на стан безпеки та гігієни праці за наявних або нових виробничих ризиків.

Важко спрогнозувати, які технології існуватимуть у майбутньому, як вони будуть інтегровані в робочі процеси і який вплив - позитивний чи негативний - матимуть на безпеку праці. Тому наша діяльність, що передбачає інноваційні підходи, має бути орієнтована на людину, пріоритетність навчання і постійного розвитку протягом усього життя. Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи у сфері охорони праці.

Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів із країни, зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній зайнятості населення. Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом 2019 року й охопити якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності. Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені програмами реформ, і забезпечити конституційне право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.

12.04.2019 р. Про комісію соцстрахування.docx

12.04.2019 р. Охорона праці на підприємстві.doc

12.04.2019 р. Кількість профзахворювань зросла.docx

12.04.2019 р. Безпека праці при весняно-польових роботах.doc

02.04.2019 р. Про збільшення виплат потерпілим.docx

02.04.2019 р. Про реабілітацію застрахованих осіб.docx

27.03.2019 р. Про здійснення контролю.docx

27.03.2019 р. Про виплати від Фонду.docx

14.03.2019 р. Про лікарняні.docx

14.03.2019 р. Про виявлені порушення з охорони праці.docx

06.03.2019 р. Про розмір допомоги.docx

06.03.2019 Про медогляди.doc

04.03.2019 р. Кількість днів непрацездатності зросла.docx

04.03.2019 Підготовка до весняно-польових робіт.doc

27.02.2019 р. Травмовані на виробництві.docx

22.02.2019 р. Фінансування по вагітності.docx

22.02.2019 р. Про комісії із соцстрахування.docx

12.02.2019 р. Фінасування за кошти Фонди.docx

12.02.2019 р. Розмір лікарняних.docx

08.02.2019 р. Допомога переселенцям.docx

08.02.2019 р. Допомога по вагітності Чорнобильцям.docx

08.02.2019 р. Лікування за кошти Фонди.docx

01.02.2019 р. Про однор допом.docx

01.02.2019 р. Про нарахування лікарняного.docx

25.01.19 Роботодавцю на замітку.docx

25.01.19 Перелік санкур закладів.docx

23.01.19 Санкур лікування (1).docx

23.01.19 Про звіт по заборгованості.docx

23.01.19 Нещасні випадки зменшились.docx

16.01.2019 р. Роботодавцю на замітку.docx

16.01.2019 р. Про страхові виплати.docx

10.01.2019 р. Зросло реабілітаційне лікування.docx

10.01.2019 р. Вимоги до санаторно-курортних закладів.docx

03.01.2019 р. Про електронний документообіг.docx

03.01.2019 р. Матзабезпечення та страхові виплати.docx

22.12.2018 р. Страхові виплати переселенцям.docx

22.12.2018 р. Нова форма звіту.docx

22.12.2018 р. До уваги страхувальників.docx

17.12.2018 р. Скасовано звіт.docx

17.12.2018 р. Про виплати від Фонду.docx

17.12.2018 р. Засідання Правління Фонду.docx

10.12.2018 р. Про допомогу по догляду.docx

10.12.2018 р. Про зміни до бюджету Фонду.docx

10.12.2018 р. Про потерпілих на виробництві.docx

10.12.2018 р. Про середный розмір лікарняних.docx

10.12.2018 р. Памятка зима.docx

10.12.2018 р. Інваліди через трудове каліцтво мають право.docx

10.12.2018 р. Про середный розмір лікарняних.docx

28.11.2018 р. Витрати на поховання зросли.docx

28.11.2018 р. Лікарняні учасникам Революції Гідності.docx

28.11.2018 р. Про страхові виплати потерпілим.docx

27.11.2018 Фінансування при воєнному стані.docx

27.11.2018 р. Нарахування допомоги по вагітності.docx

====================================

21.11.2018 р. Для розмщення на сайт 4.docx

====================================

21.11.2018 р. Для розмщення на сайт 3.docx

====================================

21.11.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

21.11.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

09.11.2018 р. Для розм_щення на сайт_ 3.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розм_щення на сайт_.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розмщення на сайт 3.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розм_щення на сайт_ 2.docx

====================================

09.11.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

07.11.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

07.11.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

01.11.2018 р. Про перерахування коштв.doc

====================================

01.11.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

01.11.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

29.10.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

26.10.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

23.10.2018 р. Для розмщення на сайт 3.docx

====================================

23.10.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

23.10.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

19.10.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

19.10.2018 р. Для розмщення на сайт 3.docx

====================================

19.10.2018 р. Для розмщення на сайт 2.docx

====================================

19.10.2018 р. Для розмщення на сайт 1.docx

====================================

09.10.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

====================================

09.10.2018 Для розмщення на сайт.doc

====================================

26.09.2018 Для розмщення на сайт 4.doc

====================================

26.09.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

====================================

26.09.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

====================================

26.09.2018 р. Для розмщення на сайт.docx

====================================

19.09.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

19.09.2018 Для розмщення на сайт2.doc

=====================================

19.09.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

14.09.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

14.09.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

11.09.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

11.09.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

11.09.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

03.09.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

03.09.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

03.09.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

27.08.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

27.08.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

27.08.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

21.08.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

21.08.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

14.08.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

14.08.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

14.08.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

08 - 2018 - Чернгв - Новгород - Сверський - ТБ при перевезенн зерна - на 03.08.docx

=====================================

07.08.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

07.08.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

07.08.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

27.07.2018 Для розмщення на сайт 4.doc

=====================================

27.07.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

27.07.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

27.07.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

16.07.2018 Для розмщення на сайт 4.doc

=====================================

16.07.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

16.07.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

16.07.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

11.07.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

11.07.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

11.07.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

04.07.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

04.07.2018 Для розмщення на сайт 1.doc

=====================================

04.07.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

26.06.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

25.06.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

25.06.2018 Для розмщення на сайт 1.doc

=====================================

25.06.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

190618 Сила духу_стаття 2018.doc

=====================================

19.06.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

19.06.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

19.06.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

13.06.2018 Для розмщення на сайт 2.docx

=====================================

13.06.2018 Для розмщення на сайт.docx

=====================================

Для розмщення на сайт 1.docx

=====================================

Для розмщення на сайт 2(1).docx

=====================================

Для розмщення на сайт 2.docx

=====================================

Для розмщення на сайт(1).docx

=====================================

Для розмщення на сайт.docx

=====================================

Для розмщення на сайт.docx

=====================================

25.05.2018 Про проведення спартакади.docx

=====================================

25.05.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

25.05.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

25.05.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

14.05.2018 р. Про перерахування коштів.doc

=====================================

14.05.2018 Для розміщення на сайт.doc

=====================================

14.05.2018 Для розміщення на сайт 1.doc

=====================================

07.05.2018 р. Про перерахування коштів.doc

=====================================

07.05.2018 Для розміщення на сайт.doc

=====================================

24.04.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

24.04.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

24.04.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

16.04.2018 Для розмщення на сайт 4.doc

=====================================

16.04.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

16.04.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

16.04.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт 6.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт 5.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт 4.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

06.04.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

Сільськогосподарські трактори від техогляду до списання.docx

=====================================

Фонд соціального страхування провів реформу надання соціальних послуг.docx

=====================================

Протезними виробами та засобами пересування забезпечено більше 5000 потерпілих.docx

=====================================

Компенсування втрати заробітку застрахованим особам.docx

=====================================

Допомога під час догляду за хворою дитиною.docx

=====================================

05.03.2018 Для розмщення на сайт.docx

=====================================

05.03.2018 Для розмщення на сайт 2.docx

=====================================

05.03.2018 Для розмщення на сайт 3.docx

=====================================

Фонд соціального страхування впроваджує адресну допомогу.docx

=====================================

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.docx

=====================================

Санаторно-курортним лікуванням за кошти Фонду соціального страхування забезпечили майже 8 000 потерпілих на виробництві.docx

=====================================

21.02.2018 Для розмщення на сайт.doc

=====================================

21.02.2018 Для розмщення на сайт 2.doc

=====================================

21.02.2018 Для розмщення на сайт 3.doc

=====================================

У 2017 році на чверть збільшилися видатки на оплату лікарняних листків

Докладніше у документі: 31.01.2018 Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим на виробництві.docx

=====================================

Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим на виробництві

Докладніше у документі: 31.01.2018 Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим на виробництві.docx

=====================================

17.01.2018 Для розмщення на сайт.docx

=====================================

17.01.2018 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

=====================================

02.01.2018 ПАМЯТКА ПРИЧИНИ ТРАВМУВАННЯ.doc

=====================================

27.12.2017 Памятка зима.doc

=====================================

12.12.2017 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

12.12. 2017 ПАМЯТКА. ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ПАДІННЯ ПІД ЧАС ОЖЕЛЕДИЦІ.doc

=====================================

Новий Порядок направлення застрахованих осіб на лікування у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань та травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.doc

=====================================

Охорона праці на автотранспорті.doc

=====================================

Результати роботи Новгород-Сіверского відділення УВД ФССУ в Чернігівській області за 9-ть місяців 2017 року.doc

=====================================

26.10.2017 р Реабілітаційне лікування працюючих за новим порядком.doc

=====================================

26.10.2017 р Турбота про потерпілих..doc

=====================================

26.10.2017 р. Про листок непрацездатності з поміткою нещасний випадок на виробництві.doc

=====================================

12.10.2017 р. Про перерахування коштв.doc

12.10.2017 р. Для розмщення на сайт2.doc

=====================================

12.10.2017 р. Для розмщення на сайт.doc

=====================================

26.09.2017 р. Про перерахування коштв.doc

26.09.2017 Для розмщення на сайт.docx

=====================================

13.09.17_охорона прац.docx

=====================================

13.09.2017 р. Про перерахування коштв.doc

=====================================

Причини травматизму та методи його попередження у сільському господарстві_.docx

=====================================

ПАМ'ЯТКА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ МЕДОГЛЯДІВ ПРАЦЮЮЧИХ

Пам'ятка про Медогляд працюючих у 2017 році.doc

=====================================

ПАМ'ЯТКА ПРО МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ВОДІЇВ

Памятка про проведення медоглядів для водіїв у 2017році.doc

=====================================

ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК

Охорона праці жінок.docx

=====================================

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ

Повідомлення про НВ на виробництві.docx

=======================================

ОХОРОНА ПРАЦІ

Трудові угоди.doc

ДО ВІДОМА ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НАЙМАНУ ПРАЦЮ.

Подання звітності.doc

УТОЧНЕННЯ ЩОДО ЗДАЧІ ЗВІТНОСТІ

Уточнення щодо здачі звітності.docx

* * *

Фонд_страхування від нещасних випадків на виробництві інформує.doc

Відповідно до вимог статті 18 Закону України „Про охорону праці” працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Відділенням ВД ФССНВ у Новгород- Сіверському районі в 2016 році проводилася відповідна робота з профілактики нещасних випадків та профзахворювань. Страховий експерт відділення приймав участь у навчанні і роботі комісій з перевірки знань на 33 підприємствах. Це питання є одним із напрямків опрацювання і впровадження системи управління охороною праці на підприємствах, при проведенні нарад, семінарів, «круглих столів». За 8 місяців 2016 року страховий експерт взяв участь у проведенні 12 семінарів, 12 нарад, 6 «круглих столах», опрацьована СУОП на 33 підприємствах, надана допомога в розробці інструкцій з охорони праці на 5 підприємствах, розміщено 8 публікацій. І, як наслідок профілактичної роботи з охорони праці, проведення навчання з питань охорони праці в Новгород- Сіверському та Семенівському районах не має зростання виробничого травматизму.

Порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового і професійного навчання встановлює Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05, яке затверджене Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, наказ ДКУНОП № 15 від 26.01.2005 р. Також цим наказом затверджений Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

На підприємствах згідно п.3.2 Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляється і затверджується відповідне Положення підприємств про навчання з питань охорони праці.

На основі Переліку…, затвердженого наказом ДКУНОП № 15 на підприємстві з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем затверджується відповідний Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Так, наприклад, у сільському господарстві це механізатори, водії, доярки, електрогазозварники, електрики, та інші працівники, які експлуатують обладнання, верстати.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, як правило, у навчальних закладах та установах, які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, склад якої затверджується наказом керівника. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації. Результат перевірки знань з питань охорони праці оформляється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, (додаток 1) до Типового положення.

Також на підприємствах, в організаціях і установах повинно бути організовано проведення інструктажів з питань охорони праці. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, решта інструктажів – безпосереднім керівником робіт. Облік проведення інструктажів в журналах встановленої форми.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, з урахуванням конкретних умов праці., але не рідше: на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти – 1 раз на 6 місяців.

Первинний, повторний інструктажі на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху безпосереднім керівником робіт за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт. Нормативним документом для розробки інструкцій з охорони праці є НПАОП 0.00-4.15-98. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі повинні завершуватися перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж, та зробити відповідний запис про перевірку знань, допуск до роботи в графі 12 журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Звертаємо увагу керівників, спеціалістів служби охорони праці підприємств, організацій, установ, господарств, щодо не допуску до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця. Виконуйте вимоги щодо організації навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників та попереджуйте нещасні випадки на виробництві!

Про перерахування коштів.doc

Про відновлене лікування в санаторно- курортних закладах.rtf

Причини відмови в оплаті лікарняного.doc

Допомога з тимчасової втрати працездатності.doc

Надання допомоги по вагітності і пологам.doc

Оплата листків непрацездатності інвалідам.doc

Про оплату листків непрацездатності.doc

Про перерахування коштів на матеріальне забезпечення.doc

Про перерахування коштів.doc

Про відновлене лікування в санаторно- курортних закладах.rtf

Причини відмови в оплаті лікарняного.doc

Допомога з тимчасової втрати працездатності.doc

Надання допомоги по вагітності і пологам.doc

Оплата листків непрацездатності інвалідам.doc

Про оплату листків непрацездатності.doc

Про перерахування коштів на матеріальне забезпечення.doc